Varmepumpe - kostnadsbesparende oppvarming

Miljøvennlig oppvarming med varmepumpe

Vannbårne varmesystemer gjør det mulig å velge forskjellige kilder til oppvarming. Her ser vi nærmere på bergvarmepumper. (klikk på bilde)

 

Væske-til-vann-varmepumper er et smart alternativ for deg som skal bygge ny bolig eller har et vannbårent system i dag. Varmepumpen kan dekke behovet for energi til både oppvarming av boligen og varmtvann hele året.

En væske-til-vann-varmepumpe henter energi fra fjell, jord, grunnvann eller sjøvann. Disse energikildene holder mye jevnere temperatur enn uteluft, som er energikilden til luftbaserte varmepumper. Derfor gir væske-til-vann-varmepumper den høyeste energibesparelsen: De gir deg tre til fire ganger så mye varme som den strømmen de bruker.

Bergvarmepumper er den vanligste typen væske-til-vann-varmepumpe i Norge, og den leverer varmen til et vannbårent varmeanlegg inne i boligen - gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer.

Levetiden til en væske-til-vann-varmepumpe er rundt 20 år - forutsatt at den blir korrekt installert, og at du som eier den sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden.

 

Gode grunner til å velge en bergvarmepumpe:

- Bruker mindre energi enn direkte bruk av strøm til oppvarming.
- Bergvarmepumpe oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av       stabil og høy temperatur fra varmekilden. 
- Ingen støybelastning utendørs.
- Ingen lokale utslipp av partikler i motsetning til for eksempel vedfyring.
- Lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
- Anlegget tar liten plass utendørs.
- Systemet har høy driftssikkerhet og lang levetid.
- Høy og stabil temperatur på opptakskilden gir høy varmefaktor gjennom hele året.
- Kan også levere nesten gratis kjøling om sommeren. Frostvæsken sirkuleres da til en egen viftekonvektor (radiator med innebygd vifte) i boligen.

 

Les også: Hvor mye strøm bruker en varmepumpe?

 

Les om støtteordning fra Enova.