Vårkampanjer! 

rørlegger i arbeid

VVS Inspeksjon! Det lønner seg å være "føre var".


Er du usikker på om kraner, stengeventiler, rør og avløp er i forskriftsmessig stand og holder tett? Fungerer utekran til vårpussen?


Vi tilbyr nå en visuell- og funksjonstest av dine VVS installasjoner for kun 1 675,- inkl. mva. Skriftlig rapport utarbeides etter utført inspeksjon sammen med eventuell tilbudspris på nødvendige utbedringer. Ta kontakt på tlf. 957 00 890, post@robko.no eller bruk vårt kontaktskjema for rørlegger tjenester i Oslo

https://robko.no/kontakt 

Tilbudet gjelder ut Mars 2020.
Ny varmtvannsbereder fra OSO?


Oso Saga 200 ferdig montert kun 9 640,-**Eventuelt nødvendige tilkoblingsdeler kommer i tillegg.

Tilbudet omfatter tømming og bortkjøring av gammel VVB til kildesortering. 

Levering og montering av ny Oso Saga 200.

*Tilbudet forutsetter at gammel bereder kan tømmes til sluk eller via kompressor.

Det er ikke beregnet noen form tilpasning av røropplegg til ny bereder.Vår Facebook-side

Kontakt oss, les innlegg, lik og følg!