FELLES SMITTEVERN

Forebyggende tiltak for smitte

Kjære kunde,


I forbindelse med den nasjonale dugnaden vi nå alle er en del av vil vi både
informere deg, og be om din hjelp.
Rørlegger og Bolig Konsulenten AS vil så langt det er mulig opprettholde driften, og vi ønsker å utføre vårt oppdrag hos deg slik at du får en bedre hverdag når vi er ferdig. For å få til dette er vi mer enn noen gang avhengig av ditt samarbeid.
For å beskytte deg og din familie for smittefare vil vi straks det er nødvendig
trekke tilbake rørleggere som kan være smittebærende, men vi har ingen garanti
for at rørleggere uten symptomer ikke er smittebærende likevel.

Likeledes er det viktig for oss å beskytte våre rørleggere for smitte, og ikke minst
spredning av smitte. Vi oppfordrer derfor til at vi i sammen følger myndighetens råd om smittevern, og vi ber deg derfor bekrefte og akseptere følgende:
- Det utføres ikke montering hos kunder hvor det er påvist smitte, eller
husstanden er satt i karantene.
- Vi håndhilser ikke.
- Vi holder minst en meter avstand mellom hverandre.

- Vi vil ikke utføre arbeid hvor det er andre håndverkere til stede samtidig.

Hva våre rørleggere vil gjøre for å ta mest mulig hensyn til situasjonen
- Rørlegger vil være avsjekket ift helsesituasjonen løpende med sin nærmeste leder
- Rørlegger vil vaske hender før og etter alle oppdrag, og benytte monteringshansker der det er hensiktsmessig
- Emballasje og deler vil bli fjernet fra oppdragsstedet løpende
- Verktøy vil være tørket av i henhold til sikkerhetsrutiner mellom hvert oppdrag
- Rørlegger vil tørke av de stedene han har tatt på med vaskeprodukt når arbeidet er ferdig

 

Force majeure
Vi kan naturligvis ikke garantere at våre samarbeidspartnere og involverte leverandører til oppdragene våre er i stand til å levere sin del. Men vi kan love at vi vil gjøre det vi kan for å løse enhver situasjon som måtte oppstå.

Bekreftelse

Før vi kan utføre vårt oppdrag hos deg ber vi deg om å bekrefte at du har lest, forstått og akseptert våre rutiner for å begrense spredning av korona viruset, og at du vil gjøre det som er mulig for et godt samarbeid i prosessen.

Dersom det er avvik i forhold til ovennevnte ber vi deg om å beskrive dette i

ditt svar til oss slik at vi kan kontakte deg for en løsning.

 

Vi garanterer "Å gjøre vårt beste for å redusere smitte og konsekvenser av virusutbruddet".GARANTI

 Garanti-ikon

KVALITETSGARANTI

Alle våre leveranser utføres etter gjeldende lover, regler og forskrifter. Alt arbeid blir dokumentert med bilder og beskrivelse av utført arbeid. Vår bedriftskultur er tuftet på kundetilfredshet og yrkesstolthet.
Som kunde skal du være trygg på at våre leveranser blir levert og fulgt opp som avtalt, utført av dyktige håndverkere som legger sin flid i både utførelse og materialvalg !

Ved å bestille både arbeid og utstyr fra oss, håndterer vi alle garantihenvendelser både for arbeid og levert materiell iht. gjeldene lover.


RESPONSGARANTI

Vi garanterer svar på skriftlige henvendelser innen 24 timer mandag til fredag. Ringer du oss og ingen er ledig garanterer vi å ta kontakt innen 1 time når du legger igjen beskjed.


Vi garanterer "Kvalitet til riktig tid og pris".Registrert leverandør i StartBANK

Vi er registrert leverandør i StartBANK.

Se registreringsbevis ved å klikke på logo ovenfor.