GARANTI

KVALITETSGARANTI

Alle våre leveranser utføres etter gjeldende lover, regler og forskrifter. Alt arbeid blir dokumentert med bilder og beskrivelse av utført arbeid. Vår bedriftskultur er tuftet på kundetilfredshet og yrkesstolthet.
Som kunde skal du være trygg på at våre leveranser blir levert og fulgt opp som avtalt, utført av dyktige håndverkere som legger sin flid i både utførelse og materialvalg !

Ved å bestille både arbeid og utstyr fra oss, håndterer vi alle garantihenvendelser både for arbeid og levert materiell iht. gjeldene lover.


RESPONSGARANTI

Vi garanterer svar på skriftlige henvendelser innen 24 timer mandag til fredag. Ringer du oss og ingen er ledig garanterer vi å ta kontakt innen 1 time når du legger igjen beskjed.


Vi garanterer "Kvalitet til Riktig Tid og Pris".