Vedlikeholdsplan


Hvordan optimalisere bygningsmassen? Alle bygninger har behov for at feil utbedres og bygningsmassen vedlikeholdes for optimal drift og vedlikehold. En vedlikeholdsplan en beskrivelse av planlagt vedlikehold med et budsjett over kostnadene. Ofte kommer kostnadsbomber, som skyldes dårlig eller neglisjert vedlikehold som gjør utbedringer mye dyrere en fortløpende vedlikehold.

 

Vi tilbyr å utarbeide en vedlikeholdsplan med tilstandsrapport og budsjett i samarbeid med huseier og styremedlemmer. En tilstandsrapport og vedlikeholdsplan vil gi oversikt og langsiktig målrettet arbeid selv om det kan være stor utskiftning i et styre. Uten en vedlikholdsplan vil det være liten oversikt over behovet for vedlikehold og de økonomiske konsekvensene. Vi kan tilby å «holde i denne kontinuiteten» og bistå nye og gamle styremedlemmer i hele perioden vedlikeholdsplanen gjelder for.


Vår vedlikeholdsplan dokumenterer tilstand, behov og gir styret et godt beslutningsgrunnlag for videre arbeid og vil inneholde alle fagområder.

 

En vedlikeholdsplan vil gi forutsigbarhet og en fullstendig oversikt for det sittende styret og fremtidige styrer. Når man kjenner til fremtidige kostnader, vil dette gjøre at man kan gi beboerne forutsigbarhet for felleskostnadene
og ikke minst bygge opp et vedlikeholdsfond slik at foreligger finansiering når arbeider må utføres.


Ønsker du en vedlikeholdsplan i din bolig eller ditt borettslag? Kontakt oss for en hyggelig innledende samtale.