Energioptimalisering

Vi kan tilby kartlegging og gjennomgang av potensielle tiltak for energioptimalisering med tilhørende beskrivelse og budsjettering av tiltak.

 

Vi kan også tilby utførelse av besluttede tiltak:
- Isolering
- Rens av varmeanlegg og optimalisering av varmeanlegg
- Nye styringssystemer for lys og varme
- Varmepumper og varmegjenvinning
- Solceller og solfangere

 


Kontakt oss for en hyggelig innledende samtale.