Høytrykksspyling

Vi tilbyr høytrykksspyling av rør og staking av tette rør og avløp. Smuss, avleiringer og rester av såpe, fett, rust og håravfall fører til at avløpsrør tilstoppes. Dette kan fremstå som klukkelyder i rør, eller man kan oppleve å få kloakk som flyter opp. I disse tilfellene må ofte høytrykksspyling til for å fjerne tilstoppingen og rengjøre rørene.

 

Dette utføres fra en spesialutrustet spylebil med lang rekkevidde, for tilgang i både hus, leiligheter og industribygg. Spylebil har det nyeste innen spyleutstyr og innehar alle funksjoner som kreves for  effektiv og skånsom fjerning av tilstoppinger og fremmedlegemer. Det være seg for å fjerne oppståtte blokkeringer eller rense tilstoppede rør og avløp.


Ønsker du at vi utfører en høytrykksspyling i din bolig eller ditt borettslag? Kontakt oss for en hyggelig innledende samtale.

Rørinspeksjon

Rørinspeksjon foregår med spesialkamera som føres inn i rørene og hele rørlengden filmes innenfra. Skriftlig rapport med film av inspeksjonen utarbeides.

 

Det er ofte behov for høytrykkspyling i forkant av en rørinspeksjon, dette for at kameraet skal få fri passasje og “se” rørene.

 

Når bør du utføre inspeksjoner?

Det kan være en fordel å utføre rørinspeksjon i forbindelse med ferdigstillelse av nybygg, for å utelukke eventuelle skader i forbindelse med graving og bygging. Andre tilfeller er om du opplever at toalettet eller andre VVS-installasjoner blir tette eller hvor vannet bruker tid på å komme bort. Vedvarende problemer på tross av egeninnsats og vedlikehold er ofte et tegn på at vi bør undersøke rørene fra innsiden.

 

Hva kan oppdages ved en rørinspeksjon?

Normale feil på avløpsledninger som kan avdekkes ved en rørinspeksjon er: svanker med vannfylling, motfall, bruddskader, ujevnheter i rørveggene, avleiringer eller gjenstander som har kommet ned i avløpet.

Feil på rørledninger kan skje over tid gjennom slitasje og ytre påvirkninger, og slike feil kan også oppstå uten noen form for forvarsel.

 

Om du opplever tette avløp, kan det være fornuftig å utføre en rørinspeksjon.


Ønsker du at vi utfører en rørinspeksjon i din bolig eller ditt borettslag? Kontakt oss for en hyggelig innledende samtale.

Vedlikeholdsspyling

Avtale om vedlikeholdsspyling er smart!

• Over tid bygger det seg opp store mengder bakterier, hår, kalk, fett, hud -og matrester i avløpsrørene. Før eller senere gror rørene helt igjen og da oppstår det blokkering med fare for store skader som følge.

• Vedlikeholdsspyling er en grundig rengjøring av innvendige avløpsrør i bygninger. Vi bruker varmt vann og roterende dyse til arbeidet, og vi spyler fra sluk på bad, kjøkkenavløp samt stammer og bunnledning.


Vedlikeholdsspyling er en rimelig forsikring. Når avløpet går tett, kan skadene bli store.

 

Våre garantier:

• Etter rengjøringen har De garanti mot blokkering i hovedstammer i 3 år. Unntak er fremmedlegemer/rust i avløpet eller setningsskader i bygg som skader røropplegget. Det er vårt ansvar å dokumentere at forholdet skyldes feil bruk av eier.

• Blokkeringer som oppstår i avløpsrør fra bad og frem til stamme dekkes ikke av vår garanti.

• Eventuelle feil på avløpet som rapporteres fra oss må utbedres umiddelbart for at garantier skal gjelde.

• Garantiarbeidet er beregnet utført innenfor normal arbeidstid 0800-1600.
• Garantiarbeider må bestilles av representant for styret.

 

Prosessen: Vi rengjør avløpsrørene med 60 grader varmtvann og roterende dyser, dette fjerner alle avleiringer som har bygget seg opp ved normal bruk over tid. Prosessen utføres effektivt og hygienisk. Vi har gunstige garantiordninger, dette fremkommer i vedlagt tilbud. Alle oppdrag har en egen prosjektleder som koordinerer gjennomføring og rapporterer inn eventuelle feil og mangler ved endt oppdrag. Om ønskelig kan det tas film av rørene etter rengjøring hvor man da vil kunne avdekke slitasje. Dette kan i mange tilfeller brukes forebyggende.

 

Hvorfor bør du velge vedlikeholdsspyling :

- Det er viktig at avløpsrør rengjøres jevnlig. Fett, såpe og andre avleiringer skaper tæreholdig miljø i rørene som reduserer levetiden

- Dersom avleiringer ikke fjernes vil dette kunne føre til skader og hull.

- Når skaden først er skjedd er det ofte for sent å gjøre noe uten at dette koster svært mye.

- Rotter er glade i fett og klatrer lett i de stående rørene mellom etasjene.

 

En blokkering på en stående ledning mellom etasjene kan være fatalt. Alt avløpsvann fra vaskemaskiner, toaletter, utslagsvasker og dusjer i leilighetene ovenfor blokkeringen stopper opp i blokkeringen og flyter inn i den leiligheten som er nærmest blokkeringen. Det samme gjelder for en blokkering på bunnledningen. Den nederste leiligheten vil få tilbakeslaget ut av laveste avløpspunkt.

Dette kan bli en svært ubehagelig og kostbar opplevelse.


Ønsker du at vi utfører en vedlikeholdsspyling i din bolig eller ditt borettslag? Kontakt oss for en hyggelig innledende samtale.

 

 

Ta kontakt hvis du opplever: Tett avløp, tett sluk på bad, tette rør, tett toalett, tett dusjsluk, tett vask, tett vannlås, tette vannledninger eller at vannet ikke renner ned. Vi spyler også tette taknedløp og takrenner.