Serviceavtale for varmepumpe og -anlegg

Regelmessig ettersyn og service sikrer optimal funksjonalitet på varmeanlegget, men å bestille en servicetekniker årlig er noe som lett går i glemmeboken. Derfor anbefaler vi at alle som har fått installert varmepumpe også tegner en serviceavtale med oss. Med en serviceavtale får du én ting mindre å tenke på i hverdagen – vi tar kontakt når tiden er inne for en kontroll. 

 

Dette får du med en serviceavtale

Fordelen med en serviceavtale er at du får oppfølging etter avtale, og en ekstra trygghet på at varmepumpen fungerer som den skal. Vi tar ansvar for at det settes opp avtaler om service og sender våre godkjente varmepumpeinstallatører hjem til deg for kontroll av ditt anleggs inne- og utedel. En servicesjekk innebærer blant annet følgende:

  • kontroll for lekkasjer og andre skader
  • rens av filtre
  • kontroll av ekspansjonskar
  • etterfylling av væske
  • kontroll av parametre

I etterkant av servicen vil du også få dokumentasjon i form av rapport og driftsstatistikk. 

 

Anbefaler årlig servicesjekk

Uavhengig av om du har en serviceavtale eller ikke, anbefaler vi årlig service og ettersyn på varmepumper og varmeanlegg. En serviceavtale er å anbefale fordi det gir en garanti for at regelmessig service blir utført. Dette vil bidra til å øke levetiden på ditt varmeanlegg – og sikrer deg en problemfri fyringssesong. 


Ideell tid for gjennomføring av service er i begynnelsen av fyringssesongen, mellom oktober og begynnelsen av desember. Når vi skal undersøke tilstanden på anlegget er det alltid en fordel at det er i drift. Da er det mulig for oss å overvåke relevante parametre og kontrollere at anlegget oppfører seg som det skal. 

 

Ønsker du å inngå en serviceavtale med oss?

Vi tilbyr serviceavtale på alle væske-vann og luft-vann varmepumper. Har du spørsmål eller ønsker å inngå en avtale med oss? Ta kontakt for en uforpliktende prat om en passende avtale for deg.